Vizuālās diagnostikas ārstei Dr. Ramonai Irbei piešķir Valsts apbalvojumu – Atzinības krustu

Atzinības krusts

Esam lepni un no sirds sveicam mūsu kolēģi!

Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs un Ordeņu kapituls 2023. gada 18. oktobrī nolēma par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā apbalvot ar Atzinības krustu un iecelt par Atzinības krusta virsnieku SIA "Vizuālā diagnostika" ārsti Dr. Ramonu IRBI.

 

Ramona Irbe

Ramona Irbe jau vairāk nekā 40 gadus ir bērnu ārste un ultrasonogrāfijas speciāliste jaundzimušajiem un zīdaiņa vecuma bērniem Kuldīgā un iemantojusi patiesu kolēģu un vecāku cieņu un autoritāti. Līdztekus medicīnai viņas dzīvē īpaša loma atvēlēta tautas dejai, jo  Dr. Irbe ir vienīgā daktere Latvijā, kas ir arī deju kolektīva vadītāja.

Atzinības krusta devīze ir Pour les honnêtes gens (“Godaprāta ļaudīm”).

Ar Atzinības krustu apbalvo par izcilu Tēvijas mīlestību un par sevišķiem nopelniem valsts, sabiedriskajā, kultūras, zinātnes, sporta un izglītības darbā. Par nopelniem uzskatāma uzticīga un uzcītīga kalpošana valsts vai pašvaldības dienestā, priekšzīmīga un godīga darba izpilde, ikviena sabiedriska kalpošana, tautas gara, pašdarbības un saimniecisko spēku attīstīšana.

Ļoti priecājamies un lepojamies par pelnīto atzinību un apbalvojumu.

Sirsnīgi sveicam mūsu kolēģi!