Rekvizīti un mediju materiāli

 

Vizuālā diagnostika - logo

 

Rekvizīti : 

SIA “Vizuālā diagnostika”

Ārstniecības iestāžu reģistra kods: 6202-00058 

Juridiskā adrese: Smilšu iela 22, Kuldīga, LV - 3301

Apvienotais reģistrācijas Nr.: LV41203027193

Banka: AS „SEB banka”

Konts: LV95UNLA0050008612062

Kods: UNLALV2X

Vizuālā diagnostika logotipsLejupielādēt

 

Vizuālā diagnostika logotips drukai - Lejupielādēt

 

Vizuālā diagnostika prezentācijas stils - Lejupielādēt