Izmaiņas pakalpojumu sniegšanas kārtībā SIA ''Vizuālā diagnostika" filiālēs

Klientiem

Saskaņā ar 2021. gada 11. oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 720 "Par ārkārtas situācijas izsludināšanu" un noteikumu Nr. 662 "Edipemioloģiskās došības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" prasībām, no 2021. gada 18. oktobra SIA ''Vizuālā diagnostika'' filiālēs tiek noteikta sekojoša pakalpojumu saņemšanas kārtība.

Pakalpojumu sniegšanas režīmi:

  • Veselības aprūpes pakalpojumi tiek sniegti “Sarkanajā režīmā” – pakalpojums tiek nodrošināts visiem pacientiem bez akūtiem infekcijas raksturīgajiem simptomiem - paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana u.c. (turpmāk – raksturīgie simptomi).
  • Pakalpojumi tiek sniegti bez pavadošām personām, izņēmumu gadījumos, kad tiek pavadīti bērni, vai persona, kas nespēj patstāvīgi pārvietoties. Pavadošām personām tiek piemērotas tādas pašas pakalpojuma saņemšanas prasības kā klientiem.

Bilde

 

Pakalpojumu sniegšanas kārtība:

Pirms pakalpojuma saņemšanas tiek veiktas sekojošas darbības:

  • Ja ir, tiek skenēts sadarbspējīgs sertifikāts un pārbaudīti personu apliecinošie dokumenti (ID vai Pase)

vai

  • Ja ir, tiek pārbaudīts RNS testa pārskats (derīgs 72h) vai Ag tests (derīgs 48h);
  •  Visiem pacientiem jāaizpilda anketa – apliecinājums*.

Lai saņemtu pakalpojumu, visiem apmeklētājiem jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība, kā arī jālieto sejas aizsargmaska.

*jāapliecina, ka persona:

  • pēdējo 10 dienu laikā nav uzturējusies augsta un īpaši augsta riska valstīs un tai apmeklējuma laikā nav jāatrodas pašizolācijā;
  • pēdējo 14 dienu laikā nav kontaktējusies ar personu, kurai ir apstiprināta Covid-19 infekcija;
  • nav kontaktējies ar personu, kura pēdējo 14 dienu laikā ir atgriezusies no augsta un īpaši augsta riska valstīm vai ar Slimību profilakses un kontroles centra noteikto kontaktpersonu;
  • šobrīd nav respiratoru, Covid-19 infekcijai raksturīgu simptomu – klepus, kakla sāpes, paaugstināta ķermeņa temperatūra, grūtības elpot u.c.

SIA ''Vizuālā diagnostika'' aicina izturēties atbildīgi pret savu un citu cilvēku veselību, ievērojot visus epidemioloģiskās drošības pasākumus!